Znieśmy opłaty targowe - o tym decydują lokalne władze!

Dzięki niedawnym zmianom w przepisach prawa, każdy samorząd lokalny ma możliwość zniesienia opłat targowych. Z tej możliwości skorzystała już Warszawa, jak ostatnio napisał warszawski ratusz:

"Warszawscy kupcy odetchną. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru opłaty targowej. Zależy nam na utrzymaniu i rozwoju handlu targowiskowego jako formy działalności rodzimej czy lokalnej. Targowiska to nie tylko miejsca handlu, ale też spotkań mieszkańców. Mają dużą rolę prospołeczną i proprzedsiębiorczą. Dlatego mam nadzieję, że zniesienie opłaty targowej będzie mieć wpływ na aktywizację tej formy działalności. Zniesienie opłaty targowej umożliwia uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Nowelizacja ustawy w zakresie podatków i opłat lokalnych wprowadza możliwość wyboru przez gminy poboru lub rezygnacji z wprowadzenia opłat lokalnych, m.in. opłaty targowej. Warszawa zamierza zrezygnować z poboru tej opłaty od pierwszego dnia obowiązywania ustawy, tj. od 1 stycznia 2016."
A dokładnie o jakie opłaty chodzi? Jak czytamy w artykule onet.pl
"W tym momencie opłata targowa pobierana jest od wszystkich osób dokonujących sprzedaży na targowiskach znajdujących się poza budynkami – Dotyczy to bazarków, targów warzywnych i innych podobnych miejsc "pod chmurką", wyznaczonych do tego typu działalności. Nie dotyczy natomiast różnego rodzaju sklepów. Nie mówimy tu też oczywiście o osobach handlujących "na dziko" w miejscach, w których jest to niedozwolone – mówi Onetowi Magdalena Jadziewicz-Kasak z Wydziału Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. W tym momencie opłaty te są uzależnione od różnych czynników, m.in. od lokalizacji czy rodzaju i formy sprzedawanego towaru. - Osoba sprzedająca artykuły spożywcze w Śródmieściu ze stoiska stałego lub ruchomego płaci 8 zł dziennie opłaty targowej, a np. w Ursusie 6 zł. Zaś sprzedająca z samochodu o wadze do 3,5 tony odpowiednio 12 i 8 zł, a z samochodów powyżej 3,5 tony - 15 i 10 zł dziennie – wylicza Magdalena Jadziewicz-Kasak."
Prawnik Ryszard Kalisz, który już 3 lata temu zobowiązał się wobec środowiska kupieckiego do rozwiązania problemu opłat targowych, powiedział:
"Opłata targowa jest niesprawiedliwa i niezgodna z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa. Nie może być tak, iż państwo pobiera od kupców dodatkową daninę publiczną tylko dlatego, że są kupcami. Finanse samorządu terytorialnego są istotne, jednak nie mogą być realizowane w sposób nieusprawiedliwiony, kosztem pracy obywateli."
A co z resztą miast i miasteczek? Na razie nic. W piśmie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości z dnia 03-08-2015 czytamy:
"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości od ponad 6 lat, czyniło szeroko zakrojone starania o zniesienie opłaty targowej. Niezliczone rozmowy w Sejmie, Komisjach, Podkomisjach, Senacie, z kandydatami na Posłów i Senatorów, a potem już z Posłami i Senatorami, Ministrami, Prezydentami, oraz w radzie konsultacyjnej przy Ministrze gospodarki. I cóż, i nic, aż do dziś. Jedynie Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz dotrzymała danego słowa."
Teraz wszystko zależy od Waszych lokalnych prezydentów, burmistrzów, samorządowców. Pomożmy im w tej decyzji!