Prawa autorskie

Serwis internetowy lokalnazywnosc.pl oraz wszystkie treści w nim zawarte stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.).
 
Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych lokalnazywnosc.pl przysługują wyłącznie właścicielom serwisu.