Polityka prywatności

25.06.2011 r.
Niniejszy dokument wyjaśnia zasady i sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu lokalnazywnosc.pl w związku z usługami świadczonymi przez Administratora Serwisu lokalnazywnosc.pl. Ochrona Waszej prywatności ma dla nas ogromne znaczenie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
Warunkiem uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych w Serwisie lokalnazywnosc.pl jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w sekcji „Zarejestruj się”. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części – oznaczonych jako „obligatoryjne”

Ponadto, w celu świadczenia na rzecz Użytkowników Serwisu lokalnazywnosc.pl niektórych usług drogą elektroniczną, na stronach Serwisu lokalnazywnosc.pl możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu lokalnazywnosc.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej ochronę przewidzianą przepisami prawa. Pełen dostęp do bazy danych posiada wyłącznie administrator danych osobowych (Michał Koliński).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił swoje dane osobowe w Serwisie lokalnazywnosc.pl, w szczególności poprzez rejestrację, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o Użytkowniku
Przekazane dane wykorzystujemy tylko w sposób i w celu określonym w Regulaminie. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub zwrócił się z prośbą o ich ujawnienie.

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione również na żądanie organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z upoważniającymi ich do żądania wydania takich danych przepisami prawa.

Zastrzegamy jednocześnie sobie możliwość ujawnienia współpracującym z nami serwisom internetowym lub agencjom reklamowym opracowanych przez nas zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Cookies
Korzystając z Serwisu lokalnazywnosc.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi, bowiem w plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Co więcej używamy cookies, w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu lokalnazywnosc.pl. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z Serwisu lokalnazywnosc.pl. Należy pamiętać, że zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą wskazanych plików nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe Użytkowników.

Jednocześnie Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu lokalnazywnosc.pl.

Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu lokalnazywnosc.pl.

Informacje zawarte w logach dostępowych
Zbieramy również informacje dotyczące korzystania z Serwisu lokalnazywnosc.pl przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu lokalnazywnosc.pl, analizą naruszeń bezpieczeństwa, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.

Możemy zostać jednocześnie zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

Linki do innych stron internetowych
W celu ułatwienia wyszukiwania interesujących Użytkowników Serwisu lokalnazywnosc.pl informacji, umieszczamy linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Mając na uwadze najwyższy standard ochrony prywatności Użytkowników, zmiany w niniejszym dokumencie – Polityka Prywatności zmierzać będą do implementowania nowych rozwiązać zarówno technicznych, jak i prawnych, o czym każdorazowo poinformujemy Użytkowników w Serwisie lokalnazywnosc.pl.

Kontakt
Wszelkie pytania odnośnie do Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@lokalnazywnosc.pl