opłata targowa

6/08/2015
Dzięki niedawnym zmianom w przepisach prawa, każdy samorząd lokalny ma możliwość zniesienia opłat targowych. Z tej możliwości skorzystała już Warszawa, jak ostatnio napisał warszawski ratusz: "Warszawscy kupcy odetchną. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru opłaty targowej. Zależy nam na utrzymaniu i rozwoju handlu targowiskowego jako formy działalności rodzimej czy lokalnej. Targowiska to nie tylko miejsca handlu, ale też spotkań mieszkańców. Mają dużą rolę prospołeczną i proprzedsiębiorczą. Dlatego mam nadzieję, że zniesienie opłaty targowej będzie mieć... Czytaj dalej »
Subskrybuj opłata targowa